Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Doç.Dr. Özlem ALTUNTAŞ
Müdür

Dr.Öğr.Üyesi Eda FENDOĞLU
Müdür Yardımcısı
Öğr.Grv. Burcu GÖKATALAY
Müdür Yardımcısı

TR