Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Kuruluş Amacı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları ise şu şekilde belirlendi; “

– Kadın sorunlarına yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için yurt içinde ve yurt dışında bilimsel araştırmalar, toplantı, kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay yapmak ve bu etkinliklere katılımı desteklemek.

– Toplumsal cinsiyet, kadın hakları ve kadın sorunları konusunda araştırma ve projeler yapmak.

– Kadının ekonomik sorunlarını azaltmak için istihdamı artıracak, girişimciliği özendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak mesleki bilgi, yetenek ve becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

– Kadın hakları ve sorunları konusunda broşür, kitaplar yayımlamak ve bu konulara farkındalığı sağlayacak sosyokültürel etkinlikler düzenlemek.

– Lisans ve lisansüstü öğrencilere kadın sorunları konusunda özendirici ve destekleyici programlar geliştirmek.

– Kadın sorunları konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliği yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

– Kadın sorunları konusunda yapılacak araştırmalardan elde edilen yayınlar ile arşiv ve kitaplık oluşturmak.

– Doğu Anadolu Bölgesinin ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için kırsal kesimdeki kadınlara eğitim programları düzenlemek.

– Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezler ile iletişim ağı sağlayarak iş birliği yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve ortak projeler yürütmek.”

TR